February 03, 2015

రేపటి కోసం

మొన్న మొన్నటి దాకా పిల్ల వాగులా కదిలి
నిన్నటి వరకు మహోధృతమైన నదిలా ఉరకెలెత్తి
నేడు, ఘనీభవించి హిమఖండముగా మారిన నేను,
నిను చేరే రోజుకోసం ఎదురుచూస్తూ ...

November 09, 2013

నా లోకం

చెలీ,

ఏ వెలుగూ వెలుతురు ఇవ్వని
చిక్కని చీకటిలా కమ్ముకున్న ప్రేమ నీవు


అంధకారమే అయినా
అనిర్వచనీయమైన హాయి నీవు


అంతులేని ఈ చీకటి లోకంలో
ధగధగా మెరుస్తున్న అనంతమైన నల్లని తారలన్నీ
నీకు నేరాసిన ప్రేమలేఖలు
గాలి తెమ్మెరలన్నీ
నువ్వు నాకు చెప్పే ఊసులు


శబ్దం చేయని నీ ఊసులు
నాకు తప్ప ఎవరికీ వినిపించవు
చీకటి తెరపై నేరాసిన లేఖలు
నీకు తప్ప వేరొకరికి కనిపించవు 

July 30, 2012

యుగం

క్షణాలు, నిమిషాలు, గంటలు
రోజులు, వారాలు, నెలలు
సంవత్సరాలు, దశాబ్దాలు, శతాబ్దాలంటూ
కాలాన్ని రకరకాలుగా లెక్కిస్తారు కానీ చెలీ,
యుగమొక్కటే నాకు అర్ధమయ్యే కాల ప్రమాణం.
నీ పిలుపుకై నేను నిరీక్షించే కాలంలో, 
అది అణువంత పరిమాణం.

March 12, 2012

నువ్వుంటే...

కళ్ళకి గంతలే కడతావో,
కనికట్టే చేస్తావో

నువ్వుంటే జీవితం కమ్మని కలలా సాగిపోతుంది
లేకుంటే కదిలే బొమ్మల కొలువులా మారిపోతుంది

నువ్వుంటే మనసు గాలిలో తేలిపోతుంది
లేకుంటే గుబులుతో గుండె భారమైపోతుంది

నువ్వులేని చోటు కోసం లోకమంతా వెతుకుతుంటాను
ప్రతిచోటా నిన్ను చూసి నాలో నేను నవ్వుకుంటాను

నువ్వు ఉన్నంతసేపు, నీ మాయలో పడి తిరుగుతుంటాను
నువ్వు లేనప్పుడు, నీ మాయ తొలగి
ఈ మాయా ప్రపంచాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాను

January 13, 2012

శాశ్వతం

నీవు నడిచేది నీటిపైన కాదు
అలలతో అడుగులు కదిలిపోవటానికి

నేలపైన కాదు
జాడలు చెరిగిపోవటానికి

నింగిలో కాదు
మబ్బులా చెదిరిపోయటానికి

చెలీ,
నీవు నా హృదయసీమలో తిరుగాడుతావు
అడుగడుగునా నీ గుర్తులు నింపి శాశ్వతమైపోయావు

October 11, 2011

నీకోసం

నీకోసం నా మనసు ముంగిట
ప్రేమ కవితలు పూయించాను

నా మనోఫలకాన
నీరూపాన్ని మనోహరంగా చిత్రించాను

నా అంతరంగాన అణువణువులోన
నిన్ను నింపుకున్నాను

నాగుండె లోయలు ప్రతిధ్వనించేలా
నీపేరే పాటగా పాడుతున్నాను

నువ్వు వచ్చి జీవితాన వెలుగులు నింపుతావని
వేయికళ్ళతో ఆశగా ఎదురుచూస్తూ
ఇలా వాకిట నిలుచున్నాను

September 29, 2011

ఎదురుచూపు

సఖీ,

నీతో నేనడిచిన దారులలో
ఒంటరిగా పాదం అడుగుపడనీయదు
ఆగిపోదామంటే కాలం ఆగనీయదు

ఎంత వారిస్తున్నా
నా మనసు నిన్ను స్మరిస్తూనే ఉంటోంది
ఏ ఆలోచనైనా నీవైపుకే పరుగుతీస్తోంది

కోరిన వరమై మురిపిస్తావో
తీరని శాపమై వేధిస్తావో
నీ ఇష్టం

నెలలు సంవత్సరాలే కాదు
ఎన్ని జీవిత కాలాలైనా నీ జ్ఞాపకాలతో గడిపేస్తాను
ఎప్పటికీ నీకోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంటాను