November 08, 2008

స్మృతి

నా స్మృతి పధంలోని ప్రతి మలుపులో
నీవే ఎదురై, అడ్డుపడుతుంటావు
ఏ పనీ చేయనీకుండా అడ్డుకుంటావు

నీకిది భావ్యమా అని అడుగుతుంటే,
అదోలా చూస్తావు నా కళ్ళలోకి . . . .
నన్ను తోసివేస్తావు నీ జ్ఞాపకాల అగాధాలలోకి.
ఇట్లు,
నేను
(నీ జ్ఞాపకాల అగాధాల లోతుల నుంచి)