October 11, 2011

నీకోసం

నీకోసం నా మనసు ముంగిట
ప్రేమ కవితలు పూయించాను

నా మనోఫలకాన
నీరూపాన్ని మనోహరంగా చిత్రించాను

నా అంతరంగాన అణువణువులోన
నిన్ను నింపుకున్నాను

నాగుండె లోయలు ప్రతిధ్వనించేలా
నీపేరే పాటగా పాడుతున్నాను

నువ్వు వచ్చి జీవితాన వెలుగులు నింపుతావని
వేయికళ్ళతో ఆశగా ఎదురుచూస్తూ
ఇలా వాకిట నిలుచున్నాను