January 13, 2012

శాశ్వతం

నీవు నడిచేది నీటిపైన కాదు
అలలతో అడుగులు కదిలిపోవటానికి

నేలపైన కాదు
జాడలు చెరిగిపోవటానికి

నింగిలో కాదు
మబ్బులా చెదిరిపోయటానికి

చెలీ,
నీవు నా హృదయసీమలో తిరుగాడుతావు
అడుగడుగునా నీ గుర్తులు నింపి శాశ్వతమైపోయావు